gece kulübü için Türkçe-Almanca çeviriler:

nachtclub · Nachtklub · diğer çevirileri

gece kulübü nachtclub

Bir gece kulübü açacağım.

Ich eröffne einen Nachtclub.

Bir gece kulübü var.

Er hat einen Nachtclub.

Bu bir gece kulübü.

Das ist ein Nachtclub.

gece kulübü Nachtklub

Bir gece kulübünde çalıştığını.

Sie arbeiten in einem Nachtklub.

Bir gece kulübü dans salonu ve genelev. Patronu Harold Zidler'dır.

Ein Nachtklub ein Tanzsaal und ein Bordell unter der Herrschaft von Harold Zidler.

Bir gece kulübünde.

In einem Nachtklub.