geceleri için Türkçe-Almanca çeviriler:

nachts · diğer çevirileri

geceleri nachts

Şimdi geceleri, aynı hikayeleri ben çocuklarıma anlatıyorum.

Jetzt, nachts, erzähle ich meinen Kindern dieselben Geschichten.

Evet. Fakat Mugatolar da geceleri dolaşır.

Aber Mugatos laufen auch nachts herum.

Gece dışarı çıkmak kötüdür.

Nachts rausgehen ist schlecht.