geciktirmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

hinauszögern · diğer çevirileri

geciktirmek hinauszögern

Ama Tusk bu süreci geciktirmek ya da tersine çevirmek istiyor.

Aber Tusk will diese Verschiebung hinauszögern oder umkehren.

Bu sadece kaçınılmazı geciktirmek olur.

Das würde alles nur hinauszögern.