gelenek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Traditionen, Tradition · Brauch · Familientradition · Sitten, Sitte · Bräuche · diğer çevirileri

gelenek Traditionen, Tradition

Eski bir Kardasyan geleneği.

Eine alte cardassianische Tradition.

Siz turistlerin hiç geleneği yok.

Touristen haben keine Tradition.

Asla bir geleneğe ara verilmez, Doktor Miller.

Nie eine alte Tradition brechen, Dr. Miller.

gelenek Brauch

Bu sadece başka bir kültürün, geleneği.

Es ist der Brauch einer anderen Kultur.

Endar'ın, Jono üzerindeki hak iddiası Talarian geleneklerine dayanıyor.

Endars ganzer Anspruch auf Jono basiert auf talarianischem Brauch.

Bu gelenek bizde de var.

Den Brauch haben wir auch.

gelenek Familientradition

Gurur duyulacak bir aile geleneğini devam ettiriyorsun.

Du führst eine stolze Familientradition fort.

Hopper ailesinin meşhur geleneği uyarınca bu yıl Koç John Wooden'dan alıntı yapıyorum.

Nach alter Familientradition der Hoppers zitiere ich dieses Jahr Coach John Wooden.

Jay'in gecesi" için bütün torunlar geliyor. Aile geleneği.

All meine Enkelkinder kommen heute für "Jays Nacht." Familientradition.

gelenek Sitten, Sitte

Dünyalıların farklı gelenekleri var.

Erdlinge haben andere Sitten.

Olinka geleneklerine göre gömdük onu.

Wir bestatteten sie nach Olinka-Sitte.

Yazısız kurallar gelenek ve görenekler ile ahlak ve görgü kurallarıdır.

Die ungeschriebenen Regeln betreffen Moral und Anstand, Tradition und Sitten.

gelenek Bräuche

Ama niye ritüeller, elbiseler, gelenekler ve adap bu kadar çok önemli?

Aber warum spielen die Rituale, die Kleidung und die Bräuche solch eine Rolle?

Dinci moru ve dinsiz turuncusu, dinsiz ve Hıristiyan geleneklerinin evlilikteki simbiyozunu sembolize ediyor.

Ekklesiastisches Purpur und heidnisches Orange als Symbol der Symbiose heidnischer und christlicher Bräuche?