geliştirmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

verbessern · entwickeln · diğer çevirileri

geliştirmek verbessern

Yeni model, geliştirilmiş özellikler?

Neues Modell, verbesserte Spezifikationen?

Hiç bir şey geliştirmek istemiyorum.

Ich möchte nichts verbessern.

Bay Kim, geliştirilmiş warp sürücüsünü devreye alın.

Mr Kim, aktivieren Sie den verbesserten Warp-Antrieb.

geliştirmek entwickeln

El Zuhari için silahlaştırılmış çiçek hastalığı geliştiriyorlar.

Sie entwickeln hier waffenfähige Pocken für Al-Zuhari.

Yeni bir sentetik element geliştirildi.

Ein neues synthetisches Element wurde entwickelt.

Raptorlar vahşi, zeki ve sosyal açıdan gelişmişti.

Raptoren waren wild, intelligent und sozial hoch entwickelt.