gelir için Türkçe-Almanca çeviriler:

kommen · Einkommen · Einnahmen, Einnahme · diğer çevirileri

gelir kommen

Yani ben buraya nasıl geldim?

Ich meine, wie komme ich hierher?

Bir saniye hemen geliyorum.

Warte, ich komme gleich wieder.

Evet, bazen buraya gelirim.

Ich komme manchmal her.

gelir Einkommen

Benim bir gelirim var.

Ich habe ein Einkommen.

Yeni bir kimlik, koruma bir ev, hayatı boyunca yetecek gelir.

Eine neue Identität, Schutz, ein Haus, lebenslanges Einkommen.

gelir Einnahmen, Einnahme

Serçeparmak bu gelir kaybı hakkında ne söyledi?

Was sagte Kleinfinger über seinen Verlust an Einnahmen?