gemi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schiffe, Schiff · Bord · Raumschiff · Boot · Flugzeugträger · Piratenschiff · Kreuzfahrtschiff · Fähre · diğer çevirileri

gemi Schiffe, Schiff

Gemi yok, gezegen yok hiçbir şey.

Keine Schiffe, keine Planeten. Nichts.

Bu bir gezegen değil, uzay gemisi, Daran V ile çarpışma rotasında.

Das ist kein Planet, es ist ein Raum schiff auf Kollisionskurs mit Daran V.

Kaptan, Maquis gemisi motorlarını çalıştırıyor.

Captain, das Maquis-Schiff startet seinen Antrieb.

gemi Bord

Sensörler gemide tek bir insansı yaşam formu tanımlıyor.

Sensoren zeigen eine einzige humanoide Lebensform an Bord an.

Gemiye hoş geldiniz Leydim.

Willkommen an Bord, Hoheit.

Gemiye hoş geldiniz, ben

Willkommen an Bord. Ich bin

gemi Raumschiff

Ama belki bir uzay gemisi inşa edebilir miyiz?

Wir könnten vielleicht ein Raumschiff bauen, oder?

Maalesef belediyenin uzay gemisi değil.

Kein Gemeinde-Raumschiff, fürchte ich.

Ben Jonathan Archer Yıldız Gemisi Atılgan'nın Kaptanı.

Hier spricht Captain Jonathan Archer vom Raumschiff Enterprise.

gemi Boot

Yeni bir gemi bul.

Finde ein neues Boot.

Bu bir gemi mi yoksa resim mi?

Ist das ein Boot oder ein Stillleben?

Bu Constantine Gubin'in gemisi.

Das ist Constantine Gubins Boot.

gemi Flugzeugträger

Onaylama, sivil pilot, uçak gemisinden uzaklaşıyor.

Bestätigung, Zivil-Pilot entfernt sich vom Flugzeugträger.

Uçak gemisi, efendim.

Ein Flugzeugträger, Sir.

UNIT Nakliye Gemisi Valiant göreve hazırdır, Doktor.

UNIT-Flugzeugträger Valiant meldet sich zum Dienst, Doctor!

gemi Piratenschiff

Sonra korsan gemisini bulduk.

Wir fanden ein Piratenschiff.

Ve sahnede etrafı tonlarca suyla çevrili bir korsan gemisi var.

Und ein Piratenschiff auf der Bühne, umgeben von Tonnen von Wasser.

KORSAN UZAY GEMİSİ" RESSAM, CHRIS FOSS

DAS PIRATENSCHIFF Gemalt von CHRIS FOSS

gemi Kreuzfahrtschiff

Ölü bir adamla, yolcu gemisi ve devekuşunun ortak özelliği nedir?

Was haben ein toter Mann, ein Kreuzfahrtschiff und ein Emu gemeinsam?

Yolcu gemisi Dream'e katılma izni verildi.

Das Kreuzfahrtschiff Dream erhielt Beitrittserlaubnis.

gemi Fähre

Stargirl's bir sonraki gemi ile Stryker'a gidiyor.

Stargirl hat uns die nächste Fähre zu Strykers organisiert.