gene için Türkçe-Almanca çeviriler:

wieder · schon wieder · diğer çevirileri

gene wieder

Gene o vudularını yapıyor?

Macht sie wieder ihr Voodoo-Hoodoo?

Dixon gene kazandı!

Dixon gewinnt wieder!

Garfield Did you mean Garfield? Gene kedi.

Did you mean Garfield?" Schon wieder die Katze.

gene schon wieder

Garfield Did you mean Garfield? Gene kedi.

Did you mean Garfield?" Schon wieder die Katze.

Marquez gene yapıyor!

Schon wieder Marquez!

Arayan gene Büyük Şansölye Maryk.

Großkanzler Maryk schon wieder.