gerçekçi için Türkçe-Almanca çeviriler:

realistisch · unrealistisch · Realist · diğer çevirileri

gerçekçi realistisch

Sağ olun çocuklar, ama gerçekçi olalım.

Danke Leute, aber lasst uns realistisch sein.

Ben gerçekçi olmak zorundayım!

Ich muss realistisch bleiben!

Sadece bu kez gerçekçi ol.

Sei doch einmal realistisch!

gerçekçi unrealistisch

Belki tedavi konusundaki idealist görüşleriniz gerçekçi değildi, Bay Flender.

Vielleicht sind Ihre idealistischen Ansichten der Rehabilitation unrealistisch, Mr. Flender.

Sanırım Doar Dorm'un bir gecede Dior Dorm'a dönüşmesini beklemek gerçekçi değildi.

War wohl etwas unrealistisch, dass aus Doar Dorm über Nacht Dior Dorm wird.

Bu, gerçekçi değil.

Das ist unrealistisch.

gerçekçi Realist

Leydi Mary ben gerçekçi biriyim.

Lady Mary, ich bin Realist.