gerçek için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · wirklich · echt · richtig · Wahrheiten, Wahrheit · wahren · Tat · real · wahr · tatsächlich · eigentlich · Tatsachen, Tatsache · Wirklichkeiten, Wirklichkeit · Realitäten, Realität · wahrhaftig · Echtzeit · reell · treu, Treue · waschecht · faktisch · diğer çevirileri

gerçek Wirklichkeiten, Wirklichkeit

Bu gece, Lilith'in en karanlık düşleri gerçek olacak.

Heute Nacht wird Liliths dunkelster Traum Wirklichkeit.

Burası gerçek bir ada değildir.

Dies ist in Wirklichkeit keine Insel.

Gerçek adı Emma. Neredeydin?

Sie heißt in Wirklichkeit Emma.

Cömertliğiniz için teşekkürler, Evsiz çocuklar için Luthor Evi çok yakında gerçek olacak.

Dank Ihrer Großzügigkeit, wird das Luthor-Heim für obdachlose Kinder bald Wirklichkeit sein.

Gerçekte bir süper gücüm vardı aslında.

In Wirklichkeit hatte ich bereits eine Superkraft.

Bu, benim için bir ideal değildir. Bu, yaşayan, işleyen bir gerçektir!

Das ist kein Ideal für mich, sondern täglich funktionierende Wirklichkeit!

Bakın o gerçekten ne kadar çirkin.

Seht, wie hässlich er in Wirklichkeit ist.

Yoksa o dünya esas gerçek ve benim dünyam sadece bir rüya mı?

Oder ist diese Welt die tatsächliche Wirklichkeit und meine Welt nur ein Traum?

Ama gerçek olan şu ki... .birşeyleri geliştirmek küçük kazanımlarla olur.

Aber in Wirklichkeit besteht die Weltverbesserung aus den kleinen Schritten.

BALBOA'NIN KEŞFİ TOMMY GUNN GERÇEK Mİ?

BALBOAS ENTDECKUNG. IST TOMMY GUNN WIRKLICHKEIT?