gerçekleştirmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

führen · ausführen · erfüllen · erreichen · durchführen · diğer çevirileri

gerçekleştirmek führen

Gerçek bir ilişkimiz olabilir.

Wir führen eine richtige Beziehung.

Aklıselim, gerçeklerle desteklenen bir tartışma bizi çok daha iyi bir yere taşıyacaktır.

Eine wohlüberlegte, tatsachenbezogene Debatte, die uns in eine bessere Richtung geführt hätte.

Bir sonraki seyahatin seni kalıcı bir kalıcı bir gerçekleşmemiş gerçeğe götürebilir.

Deine nächste Reise könnte zu einer bleibenden unverwirklichten Realität führen.

gerçekleştirmek ausführen

Ama yeşil gözlü adamın bir planı var ve yakında bunu gerçekleştirecek.

Der grünäugige Mann hat einen plan und wird ihn bald ausführen.

O zaman infaz planlandığı gibi gerçekleşecek.

Dann wird die Exekution wie geplant ausgeführt.

gerçekleştirmek erfüllen

Özür dilerim Bayan Kratchna. Gerçekten de üzgünüm. Ama görevimi yapmalıyım.

Es tut mir Leid, Miss Kratchna, ehrlich aber ich muss meine Pflicht erfüllen.

Çılgın hayalimizin sadece yarısı gerçekleşti.

Unser Wahnsinnstraum ist erst halb erfüllt.

gerçekleştirmek erreichen

Biri gerçekten sana ulaşmak istiyor.

Da will dich jemand dringend erreichen.

Sonra, "ben gerçekten bir şey yapabilirim" diye düşünüyorum.

Und dann denke ich, ich kann wirklich etwas erreichen.

gerçekleştirmek durchführen

Şimdi de Kamerunlu Zani sanatçıları bizlere bir cüce cenazesinin nasıl gerçekleştiğini tasvir ediyorlar.

Jetzt zeigen uns die Zani-Künstler aus Kamerun, wie eine richtige Pygmäen-Beerdigung durchgeführt wird.