gerçekliği

Biz gerçeklik üretme makineleriyiz.

Wir sind realitätsproduzierende Maschinen.

Gerçeklik hayal gücünüzün bir ürünüdür.

Realität ist ein Hirngespinst Ihrer Phantasie.

Başka bir gerçeklik.

Einer anderen Realität?

Tüm gerçeklikler eşzamanlı olarak var?

Sind alle Realitäten gleichzeitg existent?

Alternatif bir gerçeklik.

Eine alternative Realität.

Ama sen gerçeklik istemedin.

Aber Sie wollten keine Realität.

Sanal gerçeklik gözlükleri.

Virtuelle Realitäten Brille.

Tıpkı, gerçekliğe geri sayım gibi.

Wie ein Countdown zur Wirklichkeit.

Tüm gerçekliği tehdit ediyor.

Jede Realität ist bedroht.

Gerçeklik isteğe bağlıdır.

Realität ist beliebig.