gerçeklik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Realität · Wahrheit · Wirklichkeiten, Wirklichkeit · diğer çevirileri

gerçeklik Realität

Gerçeklik hayal gücünüzün bir ürünüdür.

Realität ist ein Hirngespinst Ihrer Phantasie.

Alternatif bir gerçeklik.

Eine alternative Realität.

Tüm gerçekliği tehdit ediyor.

Jede Realität ist bedroht.

gerçeklik Wahrheit

Bernadette, doğruluk mu gerçeklik mi?

Bernadette, Wahrheit oder Pflicht?

Bu orijinal bir Harika Kadın Gerçeklik Kementi..

Das ist ein original Wonder Woman Lasso der Wahrheit.

Kurşun geçirmez bilezikler ve gerçeklik kementiyle birlikte.

Komplett, mit kugelsicherem Armreif und dem Lasso der Wahrheit.

gerçeklik Wirklichkeiten, Wirklichkeit

Tıpkı, gerçekliğe geri sayım gibi.

Wie ein Countdown zur Wirklichkeit.

Hayal gücüyle gerçeklik arasında fark yok.

Kein Unterschied zwischen Fantasie und Wirklichkeit?

Gerçeklik ve rüyalar.

Wirklichkeit und Traum.