gerçekten mi için Türkçe-Almanca çeviriler:

wirklich · diğer çevirileri

gerçekten mi wirklich

Senin için gerçekten önemli biri, değil mi?

Sie ist wirklich etwas Besonderes für dich, oder?

Bu kemerler gerçekten gerekli mi?

Sind Riemen wirklich notwendig?

Gerçekte kim olduğunu anlayana kadar, değil mi?

Bis sie herausfand, wer er wirklich ist, oder?