gerçekten için Türkçe-Almanca çeviriler:

wirklich · richtig · sehr · tatsächlich · wahrhaftig · wahrhaft · diğer çevirileri

gerçekten wirklich

Bir kuş gibi yemek deyimini gerçekten biraz yanlış buluyorum çünkü kuşlar gerçekten çok fazla yerler.

Wie ein Vögelchen essen" ist ein ziemlich unzutreffender Ausdruck, denn Vögel fressen wirklich eine Menge.

Gerçekten bir tane istiyorum.

Ich möchte wirklich eine.

Gerçekten ilginç görünüyor.

Klingt wirklich interessant.

gerçekten richtig

Bir gün prenses olacağım. Hatta gerçek bir kraliçe bile olabilirim.

Ich werde eine Prinzessin sein, eines Tages sogar eine richtige Königin.

Gerçek bir kardeş.

Einen richtigen Bruder.

Ben, gerçek bir gazeteciyim.

Ich bin ein richtiger Journalist.

gerçekten sehr

Çok iyi bir oyuncudur. Gerçekten iyi.

Sie ist eine sehr gute Schauspielerin.

Çok güzel, gerçekten.

Sehr schön wirklich.

Gerçekten hayal kırıklığına uğradım.

Ich bin wirklich sehr enttäuscht.

gerçekten tatsächlich

Ben gerçekten dürüst olmak istiyorum.

Ich möchte tatsächlich ehrlich sein.

Gerçekten ağlıyor mu?

Weint sie tatsächlich?

Belki de adam gerçekten de Tyler'ı öldürmüştür.

Vielleicht hat der Typ Tyler tatsächlich umgebracht.

gerçekten wahrhaftig

Onu gerçekten sevdin, değil mi?

Sie haben ihn wahrhaftig geliebt, oder?

O kuşlar gerçekten de yüksektelerdi

Diese Vögel waren wahrhaftig hoch.

Sen gerçek bir dahisin.

Du bist wahrhaftig ein Genie.

gerçekten wahrhaft

Gerçek bir inanansın ve sadık bir askersin.

Du bist ein wahrhaft Gläubiger und ein loyaler Soldat.

Bu gerçek bir komedi.

Das ist wahrhaft komisch.

Gerçek altın zambak bunlar.

Das sind wahrhaft "Goldene Lilien".