gerekli için Türkçe-Almanca çeviriler:

nötig · notwendig · erforderlich · unentbehrlich · vonnöten · diğer çevirileri

gerekli nötig

Küçük bir inceleme gerekli olabilir.

Eine kleine Untersuchung könnte nötig sein.

Don, bu gerçekten gerekli mi?

Don, ist das wirklich nötig?

Onlara mal, makam ve gerekirse altın verilecek.

Mit Liegenschaften, Pfründen, und, wenn nötig, mit Gold.

gerekli notwendig

Bazı şeyler yaptım. Gerekli şeyler.

Ich habe Dinge getan notwendige Dinge.

Bu kemerler gerçekten gerekli mi?

Sind Riemen wirklich notwendig?

Peki bu neden şirket yönetmeliklerine bakmanı gerektiriyor?

Und warum ist es dafür notwendig, sich die Geschäftsordnung anzuschauen?

gerekli erforderlich

Her şey ayrı ayrı satılır. Montaj gereklidir.

Alles wird separat verkauft, Zusammenbau erforderlich.

Grup terapisi başlatabiliriz diye düşündüm ve gerekirse kişisel danışma seansları.

Ich dachte, wir könnten Gruppentherapie und falls erforderlich, Einzeltherapie einführen.

Yani biz dramatik ve cesaretli bir önlemler paketinin gerektiğine inanıyoruz.

Wir denken also dass ein tiefgreifendes und wagemutiges Maßnahmenpaket erforderlich ist.

gerekli unentbehrlich

Evlat, hayatta hiç kimse o kadar gerekli veya vazgeçilmez değildir.

Mein Junge, niemand ist in diesem Leben nötig oder unentbehrlich.

gerekli vonnöten

İndiğinizde yaşam destek giysilerine gerek yok.

Raumanzüge werden nicht vonnöten sein.