geri vermek için Türkçe-Almanca çeviriler:

zurückgeben · wiedergeben · diğer çevirileri

geri vermek zurückgeben

Tamam, ama eğlenceden önce, Örümcek Rudner'ın saatini geri vermek isteyebilirsin.

Ok, aber vorher möchtest du vielleicht noch Spyder Rudners Uhr zurückgeben.

Aslında ben çeklerinizi geri vermek için burdayım.

Eigentlich bin ich hier, um Schecks zurückzugeben.

Bunu geri vermek zorundasın.

Du wirst es zurückgeben müssen.

geri vermek wiedergeben

Belki de ona geri verebilirsin?

Vielleicht kannst du es ihr wiedergeben.

Taş ocağını ve pazarı sana geri verebilir.

Er kann dir den Steinbruch und den Markt wiedergeben.

Güzel. Ona bunu geri vermek istedim.

Gut, ich wollte ihm das wiedergeben.