geride için Türkçe-Almanca çeviriler:

zurück · hinten · diğer çevirileri

geride zurück

Lütfen, lütfen geri gel.

Bitte, bitte komm zurück.

Geri gelin lütfen.

Kommt bitte zurück!

Aylar sonra, geri döndüm.

Monate später ging ich zurück.

geride hinten

Rose, beni dinle planlar geri teper, tamam mı?

Rose, hör' mir zu. Pläne können nach hinten losgehen, okay?

Easy Sweep oldukça geride.

Und "Easy Sweep" weit hinten!

İki tanesi önde, biri geride.

Zwei vorne, einer hinten.