gerzek için Türkçe-Almanca çeviriler:

blöd · diğer çevirileri

gerzek blöd

Aptal gerzek polisler.

Doofe, blöde Bullen.

Gerzek aptal polisler.

Blöde, doofe Bullen.