geyik için Türkçe-Almanca çeviriler:

reh · Rentier · Elch · Hirsche, Hirsch · Rothirsch · diğer çevirileri

geyik reh

Bir geyik duydum sandım..

Dachte, ich hörte ein Reh.

Soğuk kanlılıkla bir geyiği mi vurdun?

Sie haben kaltblütig ein Reh erschossen?

Icinde bir geyik cesedi mi var?

Da ist ein totes Reh drin?

geyik Rentier

Zavallı ren geyiği.

Diese armen Rentiere.

Belki de buraya bir ren geyiği Saklanıyor.

Vielleicht versteckt er da ein Rentier.

Biliyorum. Ama şimdi Emma burada, ben onu ren geyiği gibi giydirmek istiyorum ve onun aptal gibi görünmesini istiyorum.

Aber da Emma jetzt da ist, will ich sie wie ein Rentier kleiden und sie wie eine Idiotin aussehen lassen.

geyik Elch

Leo Hızlı Geyik gibi.

Wie Leo Schneller Elch.

Ben bir geyik değilim.

Ich bin kein Elch!

Marty.. daha önce hiç geyik gördün mü?

Marty, hast du schon mal einen Elch gesehen?

geyik Hirsche, Hirsch

Sanırım bu zavallı adam bir geyiğe çarptı.Bak

Ich denke, der arme Kerl hat einen Hirsch angefahren.

Bir geyiğin avlandığı yerdeki yasa dışı bir kamp ateşine bakıyormuş.

Hat ein illegales Lagerfeuer überprüft, wo ein gewilderter Hirsch war.

Aracın çarptığı geyik değil, bir İnsan.

Kollision, Unterführung, kein Hirsch, ein Mensch.

geyik Rothirsch

Kanada geyiği mi Amerika geyiği mi alırsınız?

Wollen Sie Rothirsch oder Elch?" Kanada?