gezgin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Reisende, Reisender · Wanderer · diğer çevirileri

gezgin Reisende, Reisender

Onlar bizim gibi gezgin.

Sie sind Reisende, wie wir.

Her zaman senin hakkından gelirim gezgin.

Ich besiege dich jederzeit, Reisender.

İki bedava bilet Pecos'un batısındaki en büyük ve en iyi gezgin dönme dolaba binmek için.

Zwei Freikarten für den Koloß, das größte und beste reisende Riesenrad westlich der Pecos.

gezgin Wanderer

Sıradan bir gezgin.

Nur ein Wanderer.