gezinti için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fahrt · spazieren · Spaziergang · Touren, Tour · reiten · diğer çevirileri

gezinti Fahrt

Bir sandalda gezintiye çıktık.

Wir fuhren in einem Ruderboot.

Uzun bir gezinti olacak.

Es wird eine lange Fahrt.

Sadece gezintiye çıkıyoruz büyükanne.

Wir fahren nur spazieren, Grandma.

gezinti spazieren

Anne, ben gezintiye çıkıyorum.

Mom, ich gehe spazieren.

Sadece gezintiye çıkıyoruz büyükanne.

Wir fahren nur spazieren, Grandma.

gezinti Spaziergang

Bir gezinti harika olurdu Bay McGuire.

Ein Spaziergang wäre sehr nett, Herr McGuire.

Gezinti için teşekkürler Sigara için de.

Danke für den Spaziergang und die Zigarre.

gezinti Touren, Tour

Dediğim gibi, sadece ufak bir gezinti.

Wie gesagt, nur eine kleine Tour.

gezinti reiten

Bu öğleden sonra iki gezinti var. Kısmetliyiz.

Heute Nachmittag gibt es nur zwei Ritte.