girdi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Eingang · Eingabe · Eintrag · diğer çevirileri

girdi Eingang

İşte bu yüzden gerçek VIP'ler asla VIP girişini kullanmıyor.

Deshalb benutzen die echten VIPs nie den VIP-Eingang.

Potomac Nehri, Waterfront Parkı'nın girişinde bulundu.

Der Eingang des Potomac River Watterfront Parks.

Girişteki bir yabancı, bir maç yapmak istiyor.

Am Eingang bittet ein Fremder um einen Kampf.

girdi Eingabe

VERİ GİRİŞİ HATASI SİL SİL SİL YENİDEN GİRİN

Fehler bei der Eingabe. ADP neu eingeben.

girdi Eintrag

En son kayıt girişini oynat.

Den letzten Eintrag wiedergeben.