girmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

betreten · eintreten · eingeben · hereinkommen · eindringen · treten · dringen · erlauben · beitreten · durchdringen · eingehen · diğer çevirileri

girmek betreten

Çok tehlikeli bir bölgeye giriyoruz.

Wir betreten ein sehr gefährliches Gebiet.

Şüpheli en son Green Point Stadyumu Metrosu'na girerken görüldü.

Verdächtiger wurde zuletzt beim Betreten der Green Point Stadium Metrorail,

Sen benim haşhaş tarlama izinsiz girdin.

Du hast unbefugt meine Mohnfelder betreten.

girmek eintreten

İyi akşamlar. Girebilir miyiz?

Guten Abend, dürfen wir eintreten?

HİÇBİR YETKİLİ VEYA YETKİSİZ PERSONEL GİREMEZ

KEIN EINTRITT FÜR UNBEFUGTES ODER BEFUGTES PERSONAL

Bayan Volkoff, girebilir miyim?

Miss Volkoff, dürfte ich eintreten?

girmek eingeben

Çevresel adaptasyon için kumanda şifresini girin.

Bitte Befehlscode für Umgebungsanpassung eingeben.

KISITLI GİRİŞ Şifrenizi girin:

BESCHRÄNKTER ZUTRITT PASSWORT EINGEBEN:

Varış yerinizi girin.

Bitte Fahrziel eingeben.

girmek hereinkommen

Her şey hazır, içeri girebilirsiniz.

Alles ist vorbereitet. Ihr könnt hereinkommen.

İçeri girmez misiniz?

Möchten Sie hereinkommen?

Girmek ister misiniz.

Wollen Sie hereinkommen?

girmek eindringen

Ne zaman vücuda bir patojen girse, vücut immünolojik bir cevap verir.

Immer dann, wenn ein Pathogen eindringt, reagiert der Körper immunologisch.

Tanımadığımız beyaz bir adam ve şu kızıl saçlı takipçi futursuzca bölgemize girmiş bulunuyorlar.

Ein unidentifizierter weißer Mann und diese rothaarige Aufspürerin sind in die Zone eingedrungen.

Hiç farkedilmeden tek başına Hogwarts Kalesine girmek.

Ganz allein ins Hogwarts-Schloss einzudringen. Vollkommen unerkannt.

girmek treten

Lütfen, içeri gir

Bitte, tritt ein!

Bir gezegen sistemine girdik. Yaşam var mı?

Wir traten in ein Planetensystem ein.

Bay Worf, lütfen, girin.

Mr Worf, treten Sie näher.

girmek dringen

Eğer yine zirat işine girersen, çoban iğnesi yetişterebilirsin.

Wenn du wieder diesen landwirtschaftlichen Drang verspürst, pflanze eine Geranie

İğne kürek kemiğinin altından saplanmış. Omuriliği besleyen damarlara girmiş.

Die Nadel drang unterm Schulterblatt ins Kapillarnetz der Wirbelsäule ein.

Diplomatik bir görev için Enterprise Tellun yıldız sistemine girdi.

Auf einer diplomatischen Mission drangen wir ins Tellun-System ein.

girmek erlauben

Evcil Hayvan Giremez

Keine Haustiere erlaubt

Lacy Rand'in girişine izin ver.

Erlaube Lacy Rand Zugang.

KÖPEKLER VE ERKEKLER GİREMEZ

HUNDE UND MÄNNER NICHT ERLAUBT!

girmek beitreten

Siz çocuklar Betas'a girmek mi istiyorsunuz?

Ihr Jungs wollte der Beta-Verbindung beitreten?

Carlton basket takımını bırakıp, Buckner'ın takımına girmek istiyorum.

Ich möchte beim Carlton Basketballteam aussteigen und Buckners beitreten.

girmek durchdringen

Vücuda deriden giriyor.

Es durchdringt Hautgewebe.

girmek eingehen

Öyleyse neden bu riske girdin?

Weshalb also das Risiko eingehen?