giysi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kleidung · Kleid, Kleider · klamotte, Klamotten · Gewand · Kostüme, Kostüm · diğer çevirileri

giysi Kleidung

Ama ikimizin de temiz giysileri var.

Aber wir haben beide ordentliche Kleidung.

Bu giysileri de nereden buldun?

Woher haben Sie diese Kleidung?

Endüstri giysileri, üniformalar.

Industrielle Kleidung, Uniformen.

giysi Kleid, Kleider

Burada senin için kuru giysiler var.

Ich habe trockene Kleider für Sie.

Kırışmadan önce yerden alıp bu giysileri kılıflarına koymalıyım.

Gott. Ich muss diese Etui-Kleider aufheben, bevor sie verknittern.

Yapma. Güzel kızlar, beyaz giysiler.

Hübsche Mädchen, weiße Kleider.

giysi klamotte, Klamotten

Entrika, tehlike, yeni giysiler.

Intrigen, Gefahr, neue Klamotten.

Arkada temiz giysiler var.

Dahinten sind frische Klamotten.

Bunlar giysiler ve banyo malzemelerinden ibaret.

Das sind alles Klamotten und Toilettensachen.

giysi Gewand

Hey sen, bana o giysiyi getir.

Du da! Bring mir dieses Gewand.

Giysisi Mısır giysisi değil.

Sein Gewand ist nicht ägyptisch.

giysi Kostüme, Kostüm

Bu giysilerin içinde bizi kimse tanıyamaz.

In den Kostümen erkennt uns niemand.

Tamam. Ve Emma'ya yarışma için bir kovboy kızı giysisi lazım.

Und Emma braucht ein Cowgirl-Kostüm für den Wettbewerb.