gizlemek için Türkçe-Almanca çeviriler:

verbergen · verheimlichen · verstecken · verschleiern · tarnen · diğer çevirileri

gizlemek verbergen

Neden onu gizlemek istiyorsun?

Warum wollt ihr ihn verbergen?

Bir şeyler gizliyor.

Sie verbirgt etwas.

Bir şey gizliyor.

Es verbirgt etwas.

gizlemek verheimlichen

Hollenbeck verdiği ifadesinde bir şeyler gizliyor.

Diese Aussage. Hallenbeck verheimlicht etwas.

Bu Rus'un hâlâ bizden bir şey gizliyor.

Dieser Russe verheimlicht uns immer noch etwas.

Senden bir şey gizlemek istemiyorum.

Ich will nichts vor dir verheimlichen.

gizlemek verstecken

Her neyse, bir sanayi çamaşırhanesi meth laboratuvarını gizlemek için çok uygun bir yer.

Jedenfalls wäre eine Industriereinigung ein höllisch guter Ort, um ein um ein Meth-Labor zu verstecken.

Tamamdır, hile yapmak yok. Tableti gizlemek yok.

Nicht mogeln, nicht die Tablette verstecken.

gizlemek verschleiern

Cesetleri sadece ölüm nedenini gizlemek için yakarsın ve ortada mermi kovanı da yok.

Man verbrennt Leichen nur, um die Todesursache zu verschleiern, und es gibt keine Patronenhülsen.

Çoktan yükselmiş potasyum seviyesini gizlemek için mi?

Um einen bereits hohen Kaliumwert zu verschleiern?

gizlemek tarnen

Pilot, kalkanları indir ve gemiyi gizle.

Pilot, Schilde runter und Schiff tarnen.