goril için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gorillas, Gorilla · diğer çevirileri

goril Gorillas, Gorilla

Şüpheli bir goril kostümü giyiyor.

Der Verdächtige trägt ein Gorilla-Kostüm.

Kurtar beni koca goril, kurtar beni!

Rette mich, großer Gorilla, rette mich!

Hayvanat Bahçesine Goril Transferi" Yazan: Sabrina J. Peterson.

Zoo verlegt lebhaften Gorilla" von Sabrina J. Peterson.