gurup için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gruppe · diğer çevirileri

gurup Gruppe

Bu oldukça küçük bölük pörçük bir gurup.

Dies ist eine ziemlich versprengte kleine Gruppe.

Curtis, gurup için en iyisi bu diyor.

Curtis sagt, das sei das Beste für die Gruppe.

Gurup olarak gidelim bu sefer.

Aber diesmal gehen wir als Gruppe.