hücre için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zellen, Zelle · Kammern, Kammer · diğer çevirileri

hücre Zellen, Zelle

Nanomedler sınırdaki hücreleri kopyalıyor.

Nanomeds replizieren angrenzende Zellen.

Boş bir hücre.

Eine leere Zelle.

Ben biyolog değilim, ama tek hücreli organizmalarda kaç hücre olur?

Ich bin kein Biologe, aber wie viele Zellen hat ein einzelliger Organismus?

hücre Kammern, Kammer

Seth, baryum hidroksit hücresini yerinde tut!

Seth, halt die Bariumhydroxid-Kammer fest! Okay!