hırsız için Türkçe-Almanca çeviriler:

Diebe, Dieb · Einbrecher · Räuber · Kidnapper · Ganoven, Ganove · diğer çevirileri

hırsız Diebe, Dieb

O genç bir suçlu, bir hırsız, bir katil.

Ein jugendlicher Sträfling, ein Dieb, ein Mörder.

Siz hırsızların pahalı zevkleri varmış.

Ihr Diebe habt einen teuren Geschmack.

Sizi temin ederim, ben hırsız değilim!

Ich versichere Ihnen, ich bin kein Dieb!

hırsız Einbrecher

Ya da tecrübeli bir hırsız.

Oder einen erfahrenen Einbrecher.

İmdat, hırsız var!

Ein Einbrecher! Hilfe!

Paul, çıplak sarışın hırsızı kovalıyordu.

Paul jagte einen nackten, blonden Einbrecher.

hırsız Räuber

Katil ve hırsız Vasseur'un ellerine mi sahibim?

Habe ich die Hände des Räubers und Mörders Vasseur?

Teknoloji hırsızı son on yıldaki en büyük hırsızlardan biri.

Der Technik-Räuber ist nur einer der Top-Diebe des letzten Jahrzehnts.

Bir hırsız, bir katil.

Ein Räuber, ein Mörder.

hırsız Kidnapper

Ben köpek hırsızı değilim Marty.

Ich bin kein Hunde-Kidnapper.

hırsız Ganoven, Ganove

Adi hırsızlar ve pezevenkler

Kleine Ganoven und Zuhälter