hırslı için Türkçe-Almanca çeviriler:

ehrgeizig · ambitioniert · gierig · habgierig · eifrig · diğer çevirileri

hırslı ehrgeizig

Don çok hırslı.

Don ist ehrgeizig.

Genç ve hırslı bir erkek.

Ein junger, ehrgeiziger Mann.

Çocuğu hırslı yapan bir şey bu.

So etwas macht einen Jungen ehrgeizig.

hırslı ambitioniert

Betty, o çok hırslı biri.

Betty, er ist sehr ambitioniert.

Genç, hırslı, tuttuğunu koparan, ama adaletli.

Jung, ambitioniert, hartnäckig, aber fair.

Elbette, hırslı tırmanıcılar, ikinci en yüksek basamakla yetinmezler.

Ambitionierte Aufsteiger machen nicht auf der zweithöchsten Sprosse Halt.

hırslı gierig

Simone hırslı bir kaltaktır.

Simone ist eine gierige Schlampe.

hırslı habgierig

Ben senin arkadaşın değilim, seni hırslı yaşlı sürüngen.

Ich bin nicht Ihr kumpel, Sie habgieriges ReptiI!

hırslı eifrig

Her zaman hırslı bir çocuk oldun.

Immer ein eifriger kleiner Junge.