haber vermek için Türkçe-Almanca çeviriler:

informieren · benachrichtigen · melden · diğer çevirileri

haber vermek informieren

Ra's Al Ghul'a haber veririm.

Ich werde Ra's al Ghul informieren

Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda bana haber verilmiyor.

Es ist absolut inakzeptabel, dass ich nicht darüber informiert wurde.

Bu konuda Ajan Kohn'a haber verdiniz mi?

Haben Sie Agent Kohn darüber informiert?

haber vermek benachrichtigen

Steiner'in bölüğüne de haber vereyim mi?

Soll ich Steiners Truppe benachrichtigen?

Schmidt'in ailesine haber vereyim mi?

Soll ich Schmidts Eltern benachrichtigen?

Ailesine haber verildi, değil mi?

Die Eltern wurden benachrichtigt, oder?

haber vermek melden

Tamam Sheldon, haber verdiğin için sağ ol.

Okay, Sheldon, danke dass du dich gemeldet hast.

Ben sana haber veririm.

Ich melde mich bei dir.