hadi için Türkçe-Almanca çeviriler:

los · nun · diğer çevirileri

hadi los

Bir, iki, üç, hadi, hadi!

Eins, zwei, drei, los, los!

Jeff, hadi, koŞ, koŞ!

Jeff, komm schon, los!

Hadi çocuklar, siper alın.

Los, Jungs, geht in Deckung.

hadi nun

Hey, hey, hadi ama şimdi.

Hey, hey, nun komm schon.

Hadi git bakalım dostum.

Nun geh schon, Kumpel.

Hadi gel, ayağa kalk.

Nun komm, steh auf.