hak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rechte, Recht · verdienst · Information · Info · Richter · Anspruch · Copyright · diğer çevirileri

hak Rechte, Recht

Haklı olan benim, değil mi?

Ich meine, ich habe Recht, oder?

O zamanlar haklı olduğunu düşünüyordum.

Ich dachte damals, Sie haben Recht.

Haklı çıkmak istiyorsun, mutlu olmak mı?

Willst du recht haben oder glücklich sein?

hak verdienst

Annen güzel bir mezar taşını hak ediyor.

Sie verdient einen schönen Grabstein, deine Mutter.

Bir kuruşu bile hak etmiyor.

Sie verdient keinen Cent.

Lütfen Dean daha iyisini hak ediyor.

Bitte. Dean hat etwas Besseres verdient.

hak Information

Araç hakkında bilgi istedik.

Wir forderten Informationen an.

Landru hakkında daha çok bilgiye ihtiyacımız var.

Eigentlich brauchen wir mehr Informationen über Landru.

Onun hakkında bilgiye ihtiyacım var.

Ich brauche Informationen über ihn.

hak Info

Monk ve Cooms hakkında bilgi almak istedim.

Ich wollte Infos über Monk und Cooms. Warum?

Dava hakkında bilgi almak için.

Sie wollen Infos über den Fall.

Pete, neden Briggs Helana hakkında bu kadar çok bilgiye sahip?

Pete, warum hat Briggs all diese Infos über Helena?

hak Richter

Will Gardner'in askıya alınmasından sonra, Yargıç Creary'nin Bay Gardner hakkında

Nach Will Gardners Suspendierung, was hat Richter Creary über Mr. Gardner gesagt?

Yargıç hakkında ne tür bilgiler?

Was für Informationen über den Richter?

Nasıl? Yargıç Denner haklı.

Richter Denner hat recht.

hak Anspruch

Endar'ın, Jono üzerindeki hak iddiası Talarian geleneklerine dayanıyor.

Endars ganzer Anspruch auf Jono basiert auf talarianischem Brauch.

İdamlık mahkumların son gece dinlenme hakları vardır.

Verurteilte haben Anspruch auf eine letzte entspannende Nacht.

hak Copyright

Nihayetinde, uluslararası bir telif hakkı kanunu yoktu ve talebi karşılıyorlardı.

Immerhin gab es kein internationales Copyright-Recht und es gab befriedigenden Bedarf.

Geleneksel anlamıyla, telif hakkı bir bireysel hukuk meselesiydi.

Traditionell war eine Copyright-Verletzung nur eine Frage des Zivilrechts.