hakim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Richter · Richterin · Jury · diğer çevirileri

hakim Richter

Hakimler, avukatlar, polisler, politikacılar gardiyanlar, tahliye memurları.

Richter, Anwälte, Cops, Politiker, Gefängnisaufseher, Bewährungshelfer.

Bu bir cinayet, sayın hakim.

Es ist Mord, Herr Richter.

Ben senin yerinde olsam hakim olurdum Benito.

An deiner Stelle, Benito, würde ich Richter werden.

hakim Richterin

Kadın bir hakim,

Sie ist Richterin.

Hakim hanım, Peter Yogorov Rus mafyasını yönetiyor.

Frau Richterin, Peter Yogorov leitet die russische Mafia.

Bu avukat, Dennison, Hakim Garr ile ilişki yaşıyor.

Dieser Anwalt, Dennison, hatte eine Affäre mit Richterin Garr.

hakim Jury

Hakim, jüri ve cellat.

Richter, Jury und Henker.