hakkında için Türkçe-Almanca çeviriler:

über · um · bezüglich · etwa · diğer çevirileri

hakkında über

Hayır, ben böyle iyiyim ama herkes gelmeden önce seninle bir şey hakkında konuşmak istiyorum.

Nein, ich brauche nichts, aber bevor alle hier sind, möchte ich mit dir über etwas reden.

Dr. Randall Booth hakkında bir şey lazım.

Ich brauche etwas über Dr. Randall Booth.

Bu ev ve sahibesi hakkında bilmeniz gereken bir şey var.

Etwas, das Sie über dieses Haus und lhre Gastgeberin wissen sollten.

hakkında um

Bu Harvey Specter ve Jessica Pearson'ın boşanma müzakereleri hakkında.

Es geht um Harvey Specter und Jessica Pearson und deren Trennungs-Verhandlungen.

Eğer bu bu, geçen gece hakkında ise

Wenn es Wenn es um letzte Nacht geht

Haklısın ama biliyorsun ki, görüntüleme tarayıcıları binde bir oranında bile sapsa

Aber wenn die Wiedergabe-Scanner nur ein wenig abweichen, nur um ein Tausendstel Prozent

hakkında bezüglich

Bay Palmer, affedersiniz, Bay Goodweather hakkında yeni bir bilgim var.

Mr. Palmer, Entschuldigung. Ich habe ein Update bezüglich Goodweather.

Vern Schillinger hakkında size yalan söyledi mi?

Wurden sie von ihr belogen, bezüglich Vern Schillinger?

Stella Bayan Yalnız kalp hakkında yanıldı.

Stella hatte unrecht bezüglich Miss Lonelyheart.

hakkında etwa

Bence daha iyisini hak ediyor, öyle değil mi?

Und ich denke, sie verdient etwas Besseres, du etwa nicht?