haksız için Türkçe-Almanca çeviriler:

unrecht · unrechtmäßig · unverdient · unfair · diğer çevirileri

haksız unrecht

Stella Bayan Yalnız kalp hakkında yanıldı.

Stella hatte unrecht bezüglich Miss Lonelyheart.

O zaman onu öldürür seni haksız çıkarırım.

Dann werde ich ihn tÃten, und du hast unrecht.

Benim haklı ve senin haksız olduğunu.

Ich habe Recht und du Unrecht.

haksız unrechtmäßig

Bu kumarhane haksız yere bize ait.

Dieses Kasino gehört unrechtmäßig uns.

Anlaşmazlık çözümünde ve haksız ölüm tazminatlarında uzmanlaşmak

Spezialisiert in Schlichtungen und unrechtmäßige Todesentschädigungen.

Çalıntı malların haksız el değiştirmesi.

Die unrechtmäßige Weitergabe gestohlener Güter.

haksız unverdient

Bu sadece haksız bir şöhrettir.

Es ist nur ein unverdienter Ruf.

Haksızlık bu; bunu hak etmiyor.

So unfair ist das, so unverdient!

haksız unfair

Bu çok haksız bir niteleme ama tamamen yanlış değil.

Das ist eine sehr unfaire Charakterisierung Aber nicht ganz falsch.

Haksızlık bu; bunu hak etmiyor.

So unfair ist das, so unverdient!