halde

O halde senin için bir tehlike.

Dann ist sie eine Gefahr für dich.

O halde ben de sana aynı nezaketi göstermeliyim.

Dann werde ich Ihnen dieselbe Höflichkeit erweisen.

O halde her şey daha da tehlikeli.

Dann ist alles noch viel gefährlicher.

O halde beni vururlar. Bir at gibi.

Dann erschießen sie mich wie ein Pferd.

O halde bugün şanslı günün.

Dann ist heute dein Glückstag.

O halde dikkatli olmak zorundayız.

Dann müssen wir vorsichtig sein.

O halde senin kibirliliğin bize başka seçenek bırakmıyor.

Dann lässt uns dein Starrsinn wohl keine andere Wahl!

O halde başka bir şey söyle.

Dann sagen Sie ihm etwas anderes.

O halde yeni bir avukatı işe almamız gerekiyor.

Dann müssen wir einen neuen Prozessanwalt einstellen.

O halde acele etmemiz gerek, değil mi?

Dann müssen wir uns beeilen, oder?