hamile için Türkçe-Almanca çeviriler:

schwanger · Schwangerschaft · diğer çevirileri

hamile schwanger

Bir daha asla hamile kalmayacağım.

Ich werde nie wieder schwanger.

Ama bir kere hamile kaldım.

Aber wir waren schwanger.

Bu sürüngenlerden her biri doğuştan hamile doğuyor.

Diese Reptilien werden allesamt schwanger geboren.

hamile Schwangerschaft

Angela'nın hamile olduğunun resmi duyurusu mu?

Die offizielle Verkündung von Angelas Schwangerschaft?

Hamile" benim mutlu kelimemdir.

Ähm Schwangerschaft ist mein Glückswort.