hareketli için Türkçe-Almanca çeviriler:

bewegt · beweglich · aktiv · mobil · diğer çevirileri

hareketli bewegt

O zaman nasıl hareket ediyor?

Wie bewegt sie sich dann?

Hedefler hareket etti.

Zielobjekte bewegen sich.

İşte orada, hareket ediyor.

Er bewegt sich da unten.

hareketli beweglich

Bu hareket hâlindeki bir hedef.

Es ist ein bewegliches Ziel.

Hiç hareketli parçasi yok, bu yüzden de çok sessiz.

Er hat keine beweglichen Teile, ist also sehr leise.

Hareketsiz ve devingen. Savunmacı ve saldırgan.

Sei beweglich und regungslos defensiv und offensiv.

hareketli aktiv

Çok hareketli bir bilinçaltın var.

Sie haben ein sehr aktives Unterbewusstsein.

Ama çok hareketli ve heyecanlı bir meslek, biliyorum.

Aber es ist bestimmt etwas sehr Aktives und Aufregendes.

İnfo-savaşçı var ve harekete geçtiler.

Infokrieger, die da draußen aktiv sind.

hareketli mobil

Burada olmak ister, ama hareketli kalmak koşuluyla, öyle değil mi?

Er wird hier sein, aber mobil bleiben wollen. Richtig?

Onlar da güçlü, zeki, gayretli, hareket edebilir ve evrime tabi.

Sie sind ebenfalls stark, intelligent, betriebsam, mobil und entwickeln sich.