harici için Türkçe-Almanca çeviriler:

extern · diğer çevirileri

harici extern

İki hafta önce, birisi Peter'in sistemini kopyalamış bir harici diske koymuş.

Vor zwei Wochen hat jemand Peters System kopiert und auf ein externes Laufwerk geschoben.

Quinn'in mekânına tek harici erişim noktası bir sahil sığınağından girilen yeraltı tesisi.

Der einzige externe Einstiegspunkt zu Quinns Untergrundanlage ist in einer Standbucht.

Peki ya eğer harici bir hard diski varsa?

Aber was wenn er noch ein externes Laufwerk hat?