harita için Türkçe-Almanca çeviriler:

Karte · Karten · Landkarte · Landkarten · Plan · Stadtplan · diğer çevirileri

harita Karte

Bir haritaya ihtiyacımız var.

Wir brauchen eine Karte.

Sana bir harita bulayım.

Ich bringe Ihnen eine Karte.

Bu harita sizi ona götürür.

Diese Karte wird euch hinführen.

harita Karten

Takvimler, personel dosyaları, manifestolar, haritalar.

Zeitpläne, Personaldaten, Verzeichnisse, Karten.

Tüm bu haritalar.

Diese ganzen Karten.

Burada bir kutu harita var.

Da ist eine Kiste voller Karten.

harita Landkarte

Gidip bir harita bulalım.

Holen wir uns eine Landkarte.

Bir harita, araba anahtarları ve bir kredi kartı.

Es ist nur eine Landkarte, Autoschlüssel und eine Kreditkarte.

Wallace Beery, güreş filmi, haritaya lazım?

Wallace Beery, ein Ringer-Film, brauchen Sie 'ne Landkarte?

harita Landkarten

Evet, haritalar yapıyor.

Sie macht Landkarten.

Sen ne yapıyorsun, geceleri ayakta kalıp haritaları ezberliyorsun?

Was machst du, nachts aufbleiben und Landkarten auswendig lernen?

Sana haritalar, indirim kuponları alabiliriz.

Die haben Rabattgutscheine und Landkarten!

harita Plan

Eski bir metro haritasına benziyor.

Sieht nach einem alten U-Bahn-Plan aus.

Sana bir harita çizeceğim.

Ich zeichne dir einen Plan.

harita Stadtplan

Bütün caddeler haritadan silinmiştir.

Ganze Straßenzüge verschwinden vom Stadtplan.

Şehir haritası oda anahtarı, minibar ve televizyon.

Stadtplan von Venedig EingangstÜr, Minibar und Fernseher!