hasat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ernte · diğer çevirileri

hasat Ernte

İnanılmaz bir hasat.

Eine unglaubliche Ernte.

Senin o hayırsız cadı meclisin en son hasat kızı için kendini feda etmeni istiyor.

Dein schmähender Zirkel erwartet, dass du dich selbst für das letzte Ernte-Mädchen opferst.

Bu yılın hasatı nasıl olacak?

Wie wird die Ernte dieses Jahr?