hastalığı

Ayak hastalıkları uzmanı, optometri uzmanı, alerji uzmanı dermatolog ve üroloğum var.

Ich habe einen Podologen, Augenarzt, Allergologe, einen Dermatologen, Urologen.

Affedersin, mutizmi ben seçtim. Onaylanmış tıbbi bir hastalık.

Entschuldige bitte, ich habe selektiven Mutismus, eine anerkannte Krankheit.

Eşcinsellik alkolizm ya da uyuşturucu bağımlılığına benzer bir hastalık.

Homosexualität ist eine Krankheit, wie Alkoholismus oder Drogensucht.

Hayır, o hastalık başka sosyal sınıfları ilgilendiriyor.

Nein, diese Krankheit betrifft andere gesellschaftliche Schichten.

Tedaviye erken başlanırsa, psikotik epileptik hastalık nadiren ölümcüldür.

Bei frühzeitiger Behandlung ist eine epileptische Psychose selten tödlich.

Eşcinsellik hastalık gibi bir şey.

Homosexualität ist wie eine Krankheit.

Hapishanede bulaşıcı bir hastalık var.

Wir haben hier eine ansteckende Krankheit.

Başka bir demiyelinizan hastalık olabilir.

Könnte eine andere Entmarkungskrankheit sein.

Ender rastlanan bir hastalığı vardı.

Sie hatte eine seltene Krankheit.

Cesedi hastalığı için bir zemin ıslahı var.

Sein Körper ist eine Brutstätte für Krankheiten.