hastane için Türkçe-Almanca çeviriler:

Krankenhaus · Hospitale, Hospital · Krankenhäuser · Klinik · Spital · Krankenhausbett · diğer çevirileri

hastane Krankenhaus

Yeni bir hastane inşa ediyoruz.

Wir bauen ein neues Krankenhaus.

Hastanede kahve satan bir yer mi?

Ein Kaffee-Laden in einem Krankenhaus?

Bu arada, Sean Renard'ın hastanede olduğunu biliyor muydun?

Übrigens, wussten Sie, dass Sean Renard im Krankenhaus ist?

hastane Hospitale, Hospital

Grady Memorial Hastanesi'nin zemin katına hoş geldin.

Willkommen im Erdgeschoss des Grady Memorial Hospitals.

Seattle Grace Mercy West Hastanesi.

Seattle Grace Mercy West Hospital,

New York Hastanesi.

New York Hospital.

hastane Krankenhäuser

Ben hastane işletiyorum. Dinlenme tesisi değil.

Ich leite Krankenhäuser, keine Kurbäder.

Hastanelerden nefret ediyorum.

Ich hasse Krankenhäuser.

İyi doktorlar, iyi hastaneler.

Gute Ärzte, gute Krankenhäuser.

hastane Klinik

Ve doktor, Clifton Forge civarında hiçbir yerde psikiyatri hastanesi yok.

Und Doktor, es gibt keine psychiatrischen Kliniken irgendwo in der Nähe Clifton Forge.

Bu bir psikiyatri hastanesi.

Das ist eine psychiatrische Klinik.

Burası gerçekten rüzgarlı bir hastane.

Das ist eine sehr windige Klinik.

hastane Spital

Orada da bir hastane var. Eczane orada.

Es gibt auch ein Spital und eine Apotheke.

Burası bir NHS hastanesi. Yani fatura ödemezsiniz.

Nein, das ist ein NHS-Spital, niemand zahlt.

Niemann işbirliği yapmıyor bu yüzden hastaneyi araştırın.

Nieman kooperiert nicht, also fragt im Spital herum.

hastane Krankenhausbett

Bir hastane yatağında yatan hasta bir çocuk var.

Wir haben ein krankes Kind in einem Krankenhausbett.

Hastane yatağında o yatıyor.

Er liegt im Krankenhausbett.

Oğlum bir hastane yatağında yatıyordu.

Mein Sohn lag in einem Krankenhausbett.