hatalı için Türkçe-Almanca çeviriler:

falsch · fehlerhaft · mangelhaft · irrtümlich · diğer çevirileri

hatalı falsch

Tamamen hatalı pozitiflere takılıyor.

Sie ist komplett falsch-positiv.

Bu hatalı olabilir.

Könnte falsch sein.

Belki bir şeyi yanlış anladık. Belki bir hata yaptık.

Vielleicht haben wir es falsch gedeutet, ich habe mich geirrt.

hatalı fehlerhaft

Nihai sondan kaçamıyoruz ya bu veriler bir şekilde hatalı ya da bize yalan söylediniz.

Wir müssen folgern,. .dass entweder das Datenmaterial fehlerhaft ist. .oder Sie uns angelogen haben.

Haklısın. Harry Mudd, bir insan için bile hatalı.

Harry Mudd ist fehlerhaft, sogar für einen Menschen.

Sen hatalı ve mükemmel değilsin ve sterilize de olmadın.

Du bist fehlerhaft und unvollkommen und hast nicht sterilisiert.

hatalı mangelhaft

Carl bile bile Irak'a hatalı zırhların yollandığını söylüyor.

Er sagt, sie schickten mangelhafte Schutzwesten in den Irak.

Ama harita kötüydü ve yazım hatası yapılmıştı.

Aber die Karte ist mangelhaft. Es gibt Rechtschreibfehler.

hatalı irrtümlich

Bir düğüne yapılan hatalı saldırı Sandy Bachman'ın cinayeti Ve şimdi de bu.

Ein irrtümlicher Angriff auf eine Hochzeitsfeier, der Mord an Sandy Bachmann, und nun das.