hatalar

Özür dilerim ama, sanırım hepiniz büyük bir hata yapıyorsunuz.

Entschuldigt, aber ich glaube, ihr macht einen schrecklichen Fehler.

Ne yaptım ben? Korkunç bir hata yaptım.

Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht.

Ben Korkarım büyük bir hata yaptım.

Ich fürchte, ich machte einen großen Fehler.

Biz bir hata yaptık, büyük bir hata.

Wir haben einen großen Fehler gemacht.

Ben çok büyük bir hata yaptım.

Ich hab einen großen Fehler gemacht.

Ama korkunç bir hata yapıyorsunuz.

Aber ihr macht einen schrecklichen Fehler.

Biliyorsun. Evet, biliyorum ama bir hata yaptım.

Ich ich weiß, aber ich habe einen Fehler gemacht.

Ben de bir sürü hata yaptım.

Ich habe auch eine Menge verbockt.

Sadece aptalca bir hata yaptım.

Ich habe einen dummen Fehler gemacht.

Büyük bir hata!

Ein großer Fehler!