havaalanının

Daha modern, genişletilmiş bir havaalanı.

Ein moderner, vergrößerter Flughafen.

Havaalanında bir acil durum çantam var.

Ich habe eine Flucht-Tasche beim Flughafen:

Buralarda bir havaalanı var?

Ihr habt einen Flughafen hier?

Küçük bir havaalanı var.

Da ist ein kleiner Flugplatz.

La Guardia Havaalanı, New York

La Guardia-Flughafen, New York

San Francisco Havaalanı.

San Francisco Flughafen.

Ben havaalanı güvenliğindeyim de.

Ich bin vom Flughafensicherheitsdienst.

Greg havaalanından geri dönüyor.

Greg kommt vom Flughafen zurück.

Ben Mount Kenna Havaalanından Russ Curtis.

Hier spricht Russ Curtis, Flugplatz Mount Kenna.

Sonraki durak, havaalanı.

Nächster Halt: Flughafen.