hayırlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

gut · glücklich · diğer çevirileri

hayırlı gut

Hayır Ama iyi bir fikrim var.

Nein, aber ich hab eine gute Idee!

Hayır, daha iyi bir açıklama var.

Nein, gibt es eine bessere Erklärung.

Ben iyi bir gazeteciyim, Lew. Hayır.

Ich bin ein guter Reporter, Lew.

hayırlı glücklich

Hayır, ben daha çok mutluyum.

Nein, ich bin viel glücklicher.

Hayır, sen mutlu olmak istiyorsun ve bunun seni mutlu edeceğini düşünüyorsun.

Nein, du möchtest glücklich sein und du denkst dadurch wirst du es.

Hayır, ve ben mutluyum.

Nein, und ich bin glücklich.