hayal gücü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Phantasien, Phantasie · Vorstellungskraft · diğer çevirileri

hayal gücü Phantasien, Phantasie

Ama biraz hayal gücü.

Aber ein wenig Phantasie.

Oldukça iyi bir hayal gücün var.

Du hast eine blühende Phantasie.

Sende hiç hayal gücü yok.

Du hast keine Phantasie!

hayal gücü Vorstellungskraft

Hayal gücü ve bireysellik noksanlığı.

Mangelnde Vorstellungskraft und Individualität?